Pojištení a Zdraví

Pojištění

V životě každého z nás mohou nastat nejrůznější nenadálé situace, na které je nutné být připraven. Nepříznivé důsledky lze odvrátit sjednáním kvalitního pojištění, které můžete u nás uzavřít. Ať už se jedná o vás či vlastněný majetek.

Životní pojištění

zahrnuje souhrn pojištění úrazu, nemoci, dožití, pro případ smrti a další druhy pojištění spojené se životem klienta

Povinné ručení

pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vašeho vozidla

Havarijní pojištění

kryje škody způsobené vlastním zaviněním, dále před škodami způsobenými odcizením, vandalismem, vlivem počasí apod.

Pojištění nemovitosti (stavby)

kryje zejména rizika způsobená přírodními živly, zahrnuje asistenční služby

Pojištění domácnosti

kryje škody na vybavení domácnosti, odcizení, vandalismus a jiná nepříjmená překvapení

Pojištění odpovědnosti občanů

kryje nechtěné způsobení škody na zdraví a majetku třetích osob, tedy dalších lidí

Pojištění individuálních rizik

zahrnuje pojištění rizik pro různé obory podnikání (např. u cestovních kanceláří proti úpadku cestovní kanceláře)

Pojištění právní ochrany

řeší náklady na právní služby, spojených s řešením svých právních zájmů

Odpovědnosti za škodu při podnikání

určeno pro podnikatele před případnými neúmyslnými chybami při výkonu jejich profese (lékaři, advokáti, daňoví poradci, auditoři, účetní, projektanti atd.)

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

určeno pro podnikatele před případnými neúmyslnými chybami při výkonu jejich profese (lékaři, advokáti, daňoví poradci, auditoři, účetní, projektanti atd.)

Pojištění zvířat

veterinární pojištění zvířat pro léčbu nemocí a úrazů, pojištění úhynu, pojištění odpovědnosti z vlastnictví zvířete

Cestovní pojištění

úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí ať už jste u moře nebo na horách

Zdraví

Zdraví je jednou z nejdůležitějších věcí v našich životech. Ve světě každodenního shonu a nedostatku času bývá často opomíjeno. Dali jsme si za cíl rozšiřovat znalosti našich klientů a partnerů nejen v oblasti financí, ale ukázat jim i možnosti, jak mohou zůstat zdraví.

Zdraví máme jen jedno!

Je součástí života nás všech a proto se i tímto tématem zabýváme. Rádi se o to s vámi podělíme.